Aktiviteter
Kurs i Traumatologi og krigskirurgi 2019
Sessvollmoen garnison
Mandag 6. mai 2019 kl. 08.00 - fredag 10. mai 2019 kl. 15.30
Påmeldingsfrist utløpt