Aktiviteter
Kurs i Traumatologi og krigskirurgi 2020
Sessvollmoen garnison
Mandag 4. mai 2020 kl. 08.00 - fredag 8. mai 2020 kl. 08.00
Ledige plasser: Ubegrenset