påmelding kurs i traumatologi krigskirurgi

Kurs i traumatologi og krigskirurgi 2020

Arrangeres ved Forsvarets sanitet våpenskole på Sessvollmoen 4-8 Mai 

   

Målgrupper:
1.  Kirurger, anestesileger og leger i slike utdanningsstillinger. 

     Anestesisykepleiere og operasjonssykepleiere 

                                                  2. Paramedics, ambulansearbeidere, medics og annet relevant helse-/ sanitetspersonell

 

Opptakskrav Målgruppe 1:

Opptakskrav målgruppe 2:

Bør ha mer enn 2 års erfaring innen spesialiteten.

Relevant utdanning

Minimum 2 års erfaring for sivile

Ønskelig med fagansvar 

For ansatte i Forsvaret: Minimum Forsvarets nivå-3 førstehjelp eller Basic Medic-nivå.Undervisningsform:
Anesteserte forsøksdyr, klasseromsundervisning og praktisk trening i felt.

 

Kursavgift:

Kursavgiften dekker blant annet materiell, kost med festmiddag, og losji 

(overnatting på 6-mannsrom på kaserne).

- Kursavgift for kirurger og anestesileger: 10.000,- 

- Anestesisykepleiere og operasjonssykepleiere: 3000,-

- Kursavgift for Paramedics, ambulansearbeidere, medics og annet relevant helse/sanitetspersonell: 3000,-

  

 

I skjemaet bes oppgitt utdanning av hensyn til sammensetningen av operasjonsteamene og førstehjelperteamene.  

Søknader som mangler utdanningens lengde vil ikke bli prioritert.  

Spørsmål om kurset kan rettes til krigskirurgi@mil.no 

Mvh

Kurskomiteen

 

 

 

Informasjon

Sted
Sessvollmoen garnison
Tid
Fra mandag 4. mai 2020 kl. 08.00
Til fredag 8. mai 2020 kl. 15.30
Påmeldingsfrist
Fredag 28. februar 2020 kl. 00.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}