påmelding kurs i traumatologi krigskirurgi

Kurs i traumatologi og krigskirurgi 2020

Arrangeres ved Forsvarets sanitet våpenskole på Sessvollmoen 4-8 Mai 

   

Målgrupper:
1.  Kirurger, anestesileger og leger i slike utdanningsstillinger. 

     Anestesisykepleiere og operasjonssykepleiere 

                                                  2. Paramedics, ambulansearbeidere, medics og annet relevant helse-/ sanitetspersonell

 

Opptakskrav Målgruppe 1:

Opptakskrav målgruppe 2:

Bør ha mer enn 2 års erfaring innen spesialiteten.

Relevant utdanning

Minimum 2 års erfaring for sivile

Ønskelig med fagansvar 

For ansatte i Forsvaret: Minimum Forsvarets nivå-3 førstehjelp eller Basic Medic-nivå.Undervisningsform:
Anesteserte forsøksdyr, klasseromsundervisning og praktisk trening i felt.

 

Kursavgift:

Kursavgiften dekker blant annet materiell, kost med festmiddag, og losji 

(overnatting på 6-mannsrom på kaserne).

- Kursavgift for kirurger og anestesileger: 10.000,- 

- Anestesisykepleiere og operasjonssykepleiere: 3000,-

- Kursavgift for Paramedics, ambulansearbeidere, medics og annet relevant helse/sanitetspersonell: 3000,-

  

 

I skjemaet bes oppgitt utdanning av hensyn til sammensetningen av operasjonsteamene og førstehjelperteamene.  

Søknader som mangler utdanningens lengde vil ikke bli prioritert.  

Spørsmål om kurset kan rettes til krigskirurgi@mil.no 

Mvh

Kurskomiteen

 

 

 

Informasjon

Sted
Sessvollmoen garnison
Tid
Fra mandag 4. mai 2020 kl. 08.00
Til fredag 8. mai 2020 kl. 15.30
Påmeldingsfrist
Lørdag 29. februar 2020 kl. 00.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.